Hem
Arkiv
Kontakta oss
Genomförda projekt
Tidigare projekt
Program & Dokumentation
Affärsnytta & Sociala medier del 1 2012 - 2013

AFFÄRSNYTTA & SOCIALA MEDIER 2010

- Dubbelsidigt mentorskap mellan företagare och ungdomar i Kungsbacka -


Winnet Kungsbacka, drev under 2010 projektet ”Affärsnytta & Sociala medier”. Initiativtagare och projektledare var Agneta Börjesson-Pihl, VD/kommunikationsstrateg i Börjesson & Pihl AB, och dåvarande ordförande för Winnet Kungsbacka.

Följ projektet på

"Vilken rivstart det blev!"
Och vilken sprudlande, energikick det var att möta alla dessa ungdomar och få vara med och förmedla möten mellan dem och våra företagare. Bara vår egen kreativitet sätter gränser för vilken framgång detta projekt även fortsättningsvis kan innebära för båda parter. Och än mer spännande och roligt var det att genomföra hela utbildningsserien och att se de goda resultaten." (Agneta Börjesson-Pihl)

Läs mer i dokumentationen.
och i kontaktfoldern till ungdomarna som deltog.

Mer om alla detaljer finns på projektets facebooksida www.facebook.com/affärsnytta

Målet för projektet var att skapa samverkan mellan ungdomar och företagare till bådas nytta.
Inte bara det att man fick en professionell utbildningserie med föreläsare på hemmaplan i hur man praktiskt och konkret arbetar med de olika verktygen, bygger sitt varumärke och skapar affärsnytta genom sociala medier.
Utan också denna unika möjlighet till personliga kontakter och konkret samverkan mellan ungdomarna och företagarna i vår kommun.
Förutom att målen uppnåddes med råge, fick projektet även andra positiva effekter som ex att fyra av de deltagande ungdomarna startade eget företagande under tiden.

De mätbara målen var:
- 10% av deltagarna ha skapat och/eller utvecklat sin användning av sociala medier
- 10% ha skapat en egen webbstrategi
- 10 av ungdomarna ha etablerat en varaktig kontakt med något företag. 

Kontakt
Agneta Börjesson-Pihl
Projektledare ”Affärsnytta & Sociala medier”
borjessonpihl@gmail.com

Följ projektet på


Projektet skedde i samarbete med:

     
   

 

 

Winnet Kungsbacka
Provided by Webforum