Hem
Arkiv
Kontakta oss
Genomförda projekt
Tidigare projekt
Program & Dokumentation
Affärsnytta & Sociala medier del 1 2012 - 2013

 

Projektet Affärsnytta & Sociala är äntligen tillbaka!
Nu med tätare samverkan och fördjupade nya mål
att skapa närmre och varaktig kontakt
mellan företag och ungdomar.


Fortfarande ett win-win-koncept
med fördelar för både företag och ungdomar.

 Utgångspunkten har som tidigare varit att använda webben och alla möjligheter där
i olika sociala medier för att skapa bra affärer. 

Avstamp togs i utvärderingen av 2010 års projekt, som finns dokumenterat på webben,
men nu med starkt sikte på nyheter, framtiden och har en effektiv Matchingbank
mellan företag och ungdomar som mål.

Arvsfonden har bidragit med finansiering genom medel från sitt prioriterade område
"ungdomars ökade tillträde till arbetsmarknaden" och projektet genomförs
av Winnet Kungsbacka.

Projektet hade Kick off 8 november 2012 och utbildningsdelen, del ett i projektet pågick
till 13 mars 2013. 
Den innehöll åtta s.k. ERFA-träffar (erfarenhetsträffar) med föreläsningar
av experter och lösning av speciella "case" i grupper av företagare och ungdomar.
Vid två Hands-on-kvällar, föreläste ungdomarna om vad de kan göra för företag 
inom sociala medier och två Workshopkvällar hölls med tankeutbyte inför den kommande
Matchingbanken och om hur den kan drivas.


Så här såg programet ut Detaljerat program för ERFA-träffarna finns i pdf som hämtas här 

Kick off i Filmhuset Facklan kl. 19-21, utbildningsträffar i Yrkeshögskolans lokaler
(f.d. Alléskolan) kl. 18-21 och temakvällar infölr matchingbanken i Varlaskolans matsal 19-21.


Tor 8 november                  KICK OFF med föredrag om möjligheter, nytta och hot på nätet
och därmed vikten av att tänka strategiskt, mingel, företagsutställning
och underhållning av Tramsgänget. ÖPPET FÖR ALLA FÖRETAG,
även sådana som inte deltar i projektets kursprogram. Läs mer här!

Ons 14 november               ERFA-träff 1: Användarvänlig webbplats

Tor 22 november                ERFA-träff 2: Företag på Facebook

Tor 29 november                ERFA-träff 3: Blogg, film och andra digitala kanaler

Ons 5 december                 Hands-on
   
Tor 17 januari    ERFA-träff 4: E-handel 

Tis 22 januari                      Erfa-träff 5: Mobila webben

Ons 30 januari                    ERFA-träff 6: Sökoptimering

Ons 6 februari                     ERFA-träff 7: Webbstatistik och webbanalys

Ons 20 februari                   ERFA-träff 8: Webbstrategi i praktiken

Mån 25 februari                   Hands on
 

Ons 6 mars                         Workshop 1, Program 

Ons 19 mars                       Workshop 2, Program 


Kontaktfolder till deltagande ungdomar. Kontakta dem gärna för uppdrag.
Winnet Kungsbacka
Provided by Webforum